Sidhuvudbild

Bli fadder

FADDERHJÄLP en LIVSINSATS

Att vara fadder är att rädda ett barn från ett liv i hopplöshet och missär. Det kan skapa en framtidstro, hälsa, glädje och utbildning för ett barn som inte har de möjligheter som andra barn har.
Vi har i Hannas Hjälpverksamhet arbetat med personligt fadderskap i många år. Det är barn på barn/elevhemmet Elim childrens home i Jaffna samt barn i fattiga familjer där barnen kan vara kvar i hemmet när de fått en fadder genom Hannas Hjälpverksamhet.
Elims strävan är att ge barnen ett hem, där kärlek och omtanke är lika viktigt som mat, kläder och husrum.
Alla barn bereds obligatorisk skolgång samt hjälp till anpassad vidareutbildning.
Kostnaden för ett barns uppehälle på Elim - inklusive skolavgifter - är ca
300 SEK per månad. Bidragen till fadderbarn utanför Elim är
behovsprövat men rör sig omkring 150-200 SEK per månad. Alla fadderbarn får extra tilldelning till jul samt vid akuta behov, t ex sjukdom.
Du väljer själv hur mycket du vill betala och om det sker månads/kvartal/halvårs/års vis.

Har ni frågor eller undrar över något kan ni kontakta fadderansvarig
Marie Forslund
tel 019 296310, 0702452949
mail idamarie.forslund@telia.com

” Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon”

Kvällsmat