Sidhuvudbild

Ge en gåva

Finansieringen av arbetet sker på frivillig väg genom fadderverksamhet och gåvor.

Du kan stödja:
Barnhemmet
Fadderverksamhet
Hjälp till självhjälp
Katastrofinsatser
Projektarbeten

För att bidra till vår verksamhet kan du sätta in ditt bidrag på vårt 90-konto: Pg 901222-0.
Du kan även betala via Swish nummer: 1239012220
Har du något önskemål om vad pengarna ska gå till så skriv detta på inbetalningen. Om du inte skriver något så går pengarna till barnhemmet.
Skriver du ditt namn och adress så får du vårt nyhetsbrev. Du kan även ge din gåva anonymt.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. http://www.insamlingskontroll.se

index_1.jpeg