Sidhuvudbild

Ge en gåva

Finansieringen av arbetet sker på frivillig väg genom fadderverksamhet och gåvor.

Du kan stödja:
Barn/elevhemmet
Fadderverksamhet
Hjälp till självhjälp
Katastrofinsatser
Projektarbeten

För att bidra till vår verksamhet kan du sätta in ditt bidrag på vårt 90-konto: Pg 901222-0.
Du kan även betala via Swish nummer: 1239012220
Har du något önskemål om vad pengarna ska gå till så skriv detta på inbetalningen. Om du inte skriver något så går pengarna till barn/elevhemmet.
Skriver du ditt namn och adress så får du vårt nyhetsbrev. Du kan även ge din gåva anonymt.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. http://www.insamlingskontroll.se

index_1.jpeg