Sidhuvudbild

Finansiering

Finansieringen av arbetet sker på frivillig väg genom fadderverksamhet och gåvor. Kostnaderna för administration ligger på 2 % till 3% av intäkterna. Allt arbete i styrelsen sker ideellt och kostnader när styrelsen samlas står styrelsens medlemmar själva för.

Logga20Svensk20Insamlingskontroll.jpeg Hannas Hjälpverksamhet har ett "90-konto", det vill säga ett plusgirokonto som börjar med siffran 90, vilket garanterar att insamlingen bedrivs seriöst.
Svensk Insamlingskontroll bevakar att alla 90-kontohavare använder sina insamlade medel på ett korrekt sätt och att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader. Läs mer hos Svensk Insamlingskontroll: http://www.insamlingskontroll.se
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019t
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Stadgar

forstoringsglas.png pengar.JPG