Sidhuvudbild

Organisation

Allt arbete i Sverige utförs ideellt av Hannas Hjälpverksamhets styrelse, som har ansvar för den ekonomiska förvaltningen. Såväl i Sverige som i Sri Lanka granskas verksamheten av auktoriserade revisorer.
Kostnaderna för administration ligger stabilt under 2 % av intäkterna.
Stadgar