Sidhuvudbild

Verksamhet

Porten till barnhemmet. Verksamhetens huvudengagemang är elev/barnhemmet Elim beläget utanför staden Jaffna i norra Sri Lanka, som befolkas av minoriteten tamiler. 65 pojkar och flickor, de flesta föräldralösa, har sin hemvist på barnhemmet. Ansvariga för elevhemmet är dess styrelse samt föreståndaren.
Verksamhetens strävan är att ge barnen ett hem med omtanke och omvårdnad likaväl som mat, kläder och husrum. Vår policy är att ge varje barn en utbildning efter dess förutsättningar, vilket innebär att många ungdomar går till högre studier efter avslutad grundskoleutbildning och alla får en utbildning som leder till anställning eller eget företagande. Bland våra ”gamla” barn finns bland andra skräddare, bankmän, läkare, jurister, lärare och en pilot. Hos oss, till skillnad från i landet i övrigt, är flickornas utbildning lika viktig som pojkarnas.

Fadderverksamhet bedrivs på flera orter i landet, främst i huvudstaden Colombo samt i djungelområdet söder om Jaffna. Då bor barnen hemma hos sina föräldrar och får hjälp till mat, kläder och skolgång. Detta gör att många fattiga barn får möjlighet att genomgå grundskolan, något som annars vore otänkbart för de flesta av dem, eftersom skolgången är förenad med många utgifter såsom terminsavgifter och skolmaterial.

Barn3_2.jpg